Hình bìa

Giáo trình triết học Mác - Lênin (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị)

Nội dung giáo trình cung cấp khái niệm về triết học và triết học Mác - Lênin; chủ nghĩa duy vật biện chứng; chủ nghĩa duy vật lịch sử.

Loại tài liệu:
Số hóa
Nhà xuất bản:
Chính trị Quốc gia sự thật
Ngày xuất bản:
2021
Định dạng:
pdf
Định danh tư liệu:
2022-0004
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem: 342 Lượt tải: 1
Loại file Tập tin đính kèm Dung lượng Chi tiết
2022-0004.pdf 69555258 Kb XemTải