Hình bìa

Nhận thức cây thuốc và dược liệu

Cung cấp những kiến thức và cách thức gọi tên các cây cỏ, dược liệu, cách mô tả hình thái, sinh thái, phân loại thực vật... ; Giới thiệu một số cây thuốc và dược liệu quý có tác dụng trong điều trị bệnh như: Actisô, Badót, Ba gạc, Ba kích, Bạc hà, Bách bệnh, Bách bộ, Bách hợp, Bạch chỉ...

Loại tài liệu:
Số hóa
Tác giả:
Trần Hùng
Nhà xuất bản:
Y học
Ngày xuất bản:
2021
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem: 295 Lượt tải: 0
Loại file Tập tin đính kèm Dung lượng Chi tiết
2022-0150.pdf 108122729 Kb XemTải