Hình bìa

Miễn dịch học

Đây là cuốn sách giáo khoa dành cho sinh viên Đại học Y gồm có 16 bài, để học trong 32 tiết, trong đó 16 tiết dành cho sự tiếp xúc giữa giảng viên và học viên. Giảng viên có nhiệm vụ giới thiệu bài giảng, hướng dẫn cách học và giải đáp thắc mắc. Sau nhiều lần xuất bản sách đã có thêm những nội dung được bổ sung và nâng cao; tuy nhiên phần chủ yếu của sách vẫn là những kiến thức cơ bản, phù hợp với mục tiêu đã đề ra đó cũng là những hiểu biết tối thiểu.

Sau bài thứ 16 là những bài tham khảo và mở rộng, với cách trình bày có thể khác đôi chút, dành cho đối tượng sau đại học nhưng vẫn rất khuyến khích sinh viên tự đọc để hiểu sâu và rộng hơn 16 bài thuộc chính khoá.

Đã có hàng chục chuyên ngành y học coi Miễn Dịch Học là môn cơ sở trong chương trình đào tạo sau đại học của mình. Học viên sau đại học có thể sử dụng sách này, vòi phần đầu (16 bài) đề ôn lại, phần sau để mở rộng nhằm tự trang bị trước khi được học các chuyên đề Miễn Dịch Học phù hợp với chuyên khoa của họ. Để thực hiện điều này, họ có thể được cung cấp (hoặc được hướng dẫn để tự tìm kiếm) những tài liệu cập nhật, phù hợp và bổ ích đối với chuyên khoa của mình.

Sách do các giảng viên Bộ môn Sinh lý bệnh - Miễn dịch Trường Đại học Y Hà Nội biên soạn. Sinh viên khi học môn này không nên hiểu lầm tai hại rằng nội dung Miễn dịch và Sinh lý bệnh là một.


Loại tài liệu:
Tài liệu số
Tác giả:
Nguyễn Ngọc Lanh - Văn Đình Hoa
Nhà xuất bản:
Y học
Ngày xuất bản:
2022
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Liên kết:
https://xuatbanyhoc.vn/ebook/11125/0/1
Bản quyền:
Nhà xuất bản Y học
Lượt xem: 2 Lượt tải: 1
Loại file Tập tin đính kèm Dung lượng Chi tiết
EBOOK MIEN DICH HOC.pdf 170794945 Kb XemTải