Hình bìa

Bài giảng: Nhi khoa 1

Mục tiêu học tập học phần Nhi khoa I giúp sinh viên ngành Y khoa trang bị kiến thức nền tảng và các ứng dụng trong lĩnh vực nhi khoa, nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo.
Bài giảng gồm 13 chương giới thiệu sơ lược về Các thời kỳ phát triển, tăng trưởng thể chất, tâm thần, vận động của trẻ em; Tiêm chủng ở trẻ; các vấn đề phát triển về dinh dưỡng các bệnh lý liên quan đến dinh dưỡng và bệnh lý tiêu hóa.

Loại tài liệu:
Books - Sách
Tác giả:
Lý Việt Phúc
Đề mục:
Khoa Y
Nhà xuất bản:
Trường Đại học Võ Trường Toản (Lưu hành nội bộ)
Tác giả phụ:
BS.CKI. Trang Kim Phụng
Ngày xuất bản:
2023
Định dạng:
pdf
Nguồn gốc:
Trường Đại học Võ Trường Toản (Lưu hành nội bộ)
Ngôn ngữ:
vie
Bản quyền:
Trường Đại học Võ Trường Toản (Lưu hành nội bộ)
Lượt xem: 2 Lượt tải: 2
Loại file Tập tin đính kèm Dung lượng Chi tiết
TCDY051_HK1.2023-2024.pdf 3432903 Kb XemTải