Giáo trình Quản trị Kinh doanh tập 1

  • 23/08/2023
  • 329
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe


Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Huyền - TS. Ngô Thị Việt Nga

Năm xuất bản: 2022

Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân


Giáo trình Quản trị kinh doanh biên soạn với mục đích :


Nâng cao một bước tính gắn kết giữa kiến thức môn học Quản trị kinh doanh với các môn học bổ trợ ngành và chuyên ngành khác như Chiến lược kinh doanh, Quản trị sản xuất và tác nghiệp,Quản trị chi phí kinh doanh, Hậu cần kinh doanh...


Hoàn thiện nội dung môn học Quản trị kinh doanh theo hướng hiện đại hơn.


Đảm bảo trang bị những kiến thức phương pháp luận quản trị kinh doanh, cấc kĩ năng rất cơ bản để sau khi nghiên cứu môn này các sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp có đủ các kỹ năng cần thiết giải quyết các vấn đề cơ bản đặt ra trong thực tiễn quản trị kinh doanh.


Trình bày các kiến thức quản trị kinh doanh đã phát triển ngày nay cũng như cá xu hướng phát triển dự báo cho tương lai, làm cơ sở kiến thức cho những người nghiên cứu cũng như những người quản trị kinh doanh.


Bạn đọc tham khảo:


Chương 1: Nhập môn quản trị kinh doanh

Chương 2: Kinh doanh

Chương 3: Môi trường kinh doanh

Chương 4: Hiệu quả kinh doanh

Chương 5: Khái lược về quản trị kinh doanh

Chương 6: Nhà quản trị

Chương 7 : Ra quyết định quản trị

Chương 8: Cấu trúc tổ chức kinh doanh

Bài tập nhóm : Thiết kế cơ cấu tổ chức cho một dự án kinh doanh mới.


  • Thư viện Trường Đại học Võ Trường Toản