Giới thiệu cơ sở dữ liệu luận văn, luận án truy cập mở

  • 26/08/2023
  • 298
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe


Thư viện Trường Đại học Võ Trường Toản xin giới thiệu đến bạn đọc 05 cơ sở dữ liệu luận văn, luận án truy cập mở:1. DART-Europe E-thesis Portal
Truy cập tới 1,3 triệu luận văn, luận án truy cập mở từ 580 trường Đại học ở 29 quốc gia châu Âu.


 
2. Global ETD
CSDL có hơn 6 triệu luận văn, luận án điện tử có trong kho lưu trữ.


 
3. ProQuest Thesis and Dissertations Global
PQDT Open có hơn 60 ngàn nhan đề luận văn, luận án truy cập mở.


 
4. Open Access Theses and Dissertations
OATD hiện có hơn 6 triệu luận văn, luận án từ hơn 1.100 trường cao đẳng, đại học và viện nghiên cứu.


 
5. EBSCO Open Dissertations
EBSCO Open Dissertations hiện có hơn 1,5 triệu luận văn, luận án từ 320 trường.


  • Thư viện trường ĐH Võ Trường Toàn