Giới thiệu Tài liệu số của Trung tâm Học liệu - Đại học Cần Thơ

  • 25/08/2023
  • 487
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe


Nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn học liệu phục vụ giảng dạy và nghiên cứu, Thư viện Trường Đại học Võ Trường Toản đã làm việc với Trung tâm Học liệu - Đại học Cần Thơ để được hỗ trợ, chia sẻ nguồn tài liệu nội sinh của Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ.

Thư viện trân trọng giới thiệu nguồn dữ liệu này đến Quý bạn đọc để sử dụng.

- Địa chỉ truy cập:  https://lrcopac.ctu.edu.vn

- Tài khoản truy cập: Cung cấp qua email.

- Hướng dẫn sử dụng:


  • Thư viện Trường Đại học Võ Trường Toản