Thông báo sử dụng cơ sở dữ liệu Springer Link

  • 25/08/2023
  • 301
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) NgheCơ sở dữ liệu SpringerLink (Toàn văn tạp chí)- Là CSDL cung cấp truy cập tới nguồn dữ liệu khoa học - công nghệ - y học.
- Bao gồm thông tin của hơn 3.460 tạp chí, hơn 170 tài liệu tham khảo điện tử, hơn 4 triệu chương sách điện tử,… tổng cộng với hơn 10 triệu dữ liệu đóng góp
- Phạm vi bao quát nội dung tài liệu (loại hình tạp chí) từ năm 1997.
- Là CSDL có độ bao quát rộng, các chủ đề được tập hợp thành 12 bộ sưu tập gồm:
Khoa học hành vi, Sinh học & Y sinh học, Kinh doanh & Kinh tế, Hóa học & Khoa học vật liệu, Khoa học máy tính, Trái đất & Khoa học Môi trường, Kỹ thuật, Khoa học Xã hội Nhân văn & Luật, Toán & Thống kê, Y học, Vật lý & Nghiên cứu vũ trụ, Ứng dụng CNTT

Thông tin truy cập:

- Địa chỉ truy cập: https://cesti.idm.oclc.org/login?url=https://link.springer.com
- Tài khoản truy cập: Cung cấp qua email.
- Thời gian sử dụng: Đến 01/9/2024.

Trong quá trình sử dụng độc giả cần hỗ trợ vui lòng liên hệ qua Điện thoại: (0293) 350 4345hoặc Email: mailthuvien@vttu.edu.vn

  • Thư viện trường ĐH Võ Trường Toàn