Tiếp cận chẩn đoán bệnh nội khoa

  • 23/08/2023
  • 753
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) NgheChủ biên: PGS.TS.BS. Hoàng Văn Sỹ & PGS.TS.BS. Quách Trọng Đức

Năm xuất bản: 2023

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh


Giáo trình giảng dạy đại học Tiếp cận chẩn đoán bệnh Nội khoa đề cập đến 18 vấn đề cần tiếp cận thường gặp trong thực hành lâm sàng. Nội dung giúp sinh viên tiếp cận một cách khoa học các bệnh lý Nội khoa thường gặp trong thực hành lâm sàng: từ triệu chứng đến xét nghiệm và quy trình chẩn đoán.


Mời bạn đọc tham khảo

Chương 1: Tim mạch

Chương 2: Hô hấp

Chương 3: Tiêu hóa


Chương 4: Thận


  • Thư viện Trường Đại học Võ Trường Toản