Trang chủ Ngành đào Tạo CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Công nghệ thông tin (Kỹ sư)
Công nghệ thông tin (kỹ sư)

nganh dao tao - moi

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung:

Đào tạo Kỹ sư Công nghệ thông tin có chất lượng giáo dục với đầy đủ kiến thức, kỹ năng và tác phong nghề nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, có phẩm chất chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe, đáp ứng được tối đa các yêu cầu về nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của xã hội và của nền kinh tế tiên tiến, hiện đại của địa phương nói riêng và cả nước nói chung trong quá trình hội nhập quốc tế của đất nước.

Mục tiêu cụ thể:

Kiến thức

- Vận dụng các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn, về lý luận chính trị, hiểu biết pháp luật Việt Nam, hiểu biết về an ninh quốc phòng và giáo dục thể chất.

- Vận dụng kiến thức lý thuyết cơ bản và chuyên sâu về Công nghệ thông tin để thích ứng tốt với những công việc khác nhau như nghiên cứu lý thuyết, đưa ra ý tưởng xây dựng mô hình, thiết kế kỹ thuật và phát triển giải pháp công nghệ, tư vấn, quản lý và sản xuất đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong lĩnh vực của ngành Công nghệ thông tin.

Kỹ năng

- Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp, khả năng tự học, tự nghiên cứu đáp ứng nhu cầu thực tiễn và trong môi trường làm việc.

- Thực hiện kỹ năng phân tích, thiết kế, xây dựng hoặc tư vấn giải pháp liên quan đến Công nghệ thông tin; thực hiện kỹ năng quản lý, lãnh đạo, phân tích tình huống, phản biện, phê phán và đánh giá chất lượng công việc.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

Thể hiện phẩm chất chính trị, tuân thủ luật pháp; thể hiện ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong làm việc khoa học; thể hiện ý thức rèn luyện sức khỏe tốt; thể hiện đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm với xã hội, cộng đồng.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

- Chuyên viên phát triển phần mềm: Phân tích, thiết kế, lập trình kiểm thử và triển khai phần mềm.

- Chuyên viên phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, quản trị cơ sở dữ liệu.

- Thiết kế và quản trị hệ thống mạng máy tính cho các doanh nghiệp.

- Các vị trí giám sát an ninh mạng, an toàn thông tin cho doanh nghiệp.

- Kỹ sư phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo; chuyên gia nghiên cứu sâu về trí tuệ nhân tạo.

- Có thể làm chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh (thương mại - dịch vụ) với quy mô vừa và nhỏ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

- Có thể làm cán bộ giảng dạy và nghiên cứu tại các viện và các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

- Học tập các chương trình đào tạo sau đại học của các trường đại học trong và ngoài nước.

Trình độ ngoại ngữ và tin học

Ngành Công nghệ thông tin yêu cầu chuẩn đầu ra đối với trình độ Ngoại ngữ khi thỏa một trong các điều kiện sau đây:

- Có trình độ Tiếng Anh tối thiểu B1 (khung tham chiếu Châu Âu) hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ tương đương theo quy định ở khung năng lực ngoại ngữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Có kết quả đạt kỳ thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ do Trường tổ chức.

- Có kết quả đạt các học phần Tiếng Anh chính quy do Trường tổ chức.

Chuẩn đầu vào

Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam) thỏa điều kiện dự tuyển theo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo các phương thức xét tuyển

Tùy vào từng phương thức xét tuyển, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, Trường Đại học Võ Trường Toản quy định cụ thể như sau:

- Phương thức 1 (xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc THPT quốc gia): Xét tuyển đối với các thí sinh có điểm xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường Đại học Võ Trường Toản quy định.

- Phương thức 2 (xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở cấp THPT/điểm học bạ): Điểm xét tuyển từ 18,0 điểm trở lên (tổng điểm 03 môn trong tổ hợp xét tuyển sau khi đã cộng các điểm ưu tiên).

- Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, kỳ thi riêng để tuyển sinh của Nhà trường hoặc của các cơ sở giáo dục đại học (các đại học, học viện, trường đại học) tổ chức.

Chuẩn đầu ra

Kiến thức

- Nhận biết, giải thích và vận dụng được những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa học chính trị, quốc phòng – an ninh, chính sách pháp luật của nhà nước, phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam.

- Vận dụng được kiến thức cơ bản về Toán, Tin học và Phương pháp nghiên cứu khoa học để giải quyết các vấn đề trong ngành Công nghệ thông tin.

- Vận dụng được các kiến thức về hệ thống máy tính: Kiến trúc máy tính, hệ điều hành, mạng máy tính.

- Vận dụng được các kiến thức về thuật toán của lập trình căn bản: Kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu, giải thuật.

- Vận dụng được các kiến thức căn bản cho phát triển ứng dụng: Lập trình hướng đối tượng, cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế hệ thống thông tin.

- Vận dụng được kiến thức về nguyên lý hoạt động của các thiết bị mạng, thiết bị chuyển mạch, thiết bị định tuyến và các thiết bị truyền thông để thiết kế, cấu hình và quản trị các hệ thống mạng và truyền thông; vận dụng được các kiến thức về mã hóa bảo mật dữ liệu và an ninh mạng để đảm bảo vấn đề an toàn dữ liệu và an ninh hệ thống.

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng trong lập trình nền tảng Windows; xây dựng các ứng dụng web; phát triển các ứng dụng mã nguồn mở, ứng dụng cho các thiết bị di động.

- Vận dụng các kiến thức chuyên ngành để phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin quản lý, quản trị và xử lý dữ liệu đa phương tiện.

- Vận dụng kiến thức về kỹ thuật thiết kế thuật toán, kiến thức về học máy và xử lý dữ liệu lớn để tạo ra các giải pháp tối ưu, xây dựng các phần mềm, hệ thống thông minh đáp ứng nhu cầu thực tế.

- Đánh giá được hiện trạng công nghệ thông tin, quy trình nghiệp vụ của bộ phận công nghệ thông tin tại doanh nghiệp; vận dụng các kiến thức đã học vào giải quyết được các bài toán tại doanh nghiệp trong quá trình thực tập và làm dự án khởi nghiệp.

Kỹ năng

- Nghiên cứu, phân tích tìm hiểu và tổng hợp các yêu cầu từ đối tượng sử dụng sản phẩm phần mềm để phục vụ công tác thiết kế.

- Thể hiện khả năng thiết kế, triển khai thực hiện và quản lý các dự án phần mềm có quy mô vừa và nhỏ, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra trong điều kiện thực tế.

- Thể hiện khả năng phân tích, thiết kế, cài đặt, bảo trì, quản lý và khai thác các hệ thống mạng truyền thông máy tính.

- Thể hiện năng lực quản trị bảo mật mạng máy tính và cơ sở dữ liệu; kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin cho mạng và hệ thống.

- Thể hiện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu trong môi trường đa văn hóa, đa ngôn ngữ.

- Thể hiện kỹ năng làm việc đội nhóm hiệu quả, kỹ năng viết và giao tiếp bằng lời, thuyết trình mạch lạc; thể hiện ý tưởng vấn đề cần giải quyết, kỹ năng phát hiện và đề xuất giải pháp để giải quyết vấn đề.

- Thể hiện kỹ năng quản lý, hợp tác, điều phối các nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Thể hiện kỹ năng sử dụng tiếng Anh ở mức có thể đọc hiểu, tự nghiên cứu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Thể hiện năng lực giải quyết vấn đề, phân tích tình hình, tổng hợp thông tin và đưa ra giải pháp cho các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực được đào tạo.

- Thể hiện năng lực làm việc độc lập, tự đánh giá kết quả công việc, quản lý thời gian để hoàn thành công việc đúng hạn. Thể hiện năng lực tự chủ và ý thức tự chịu trách nhiệm về chuyên môn.

- Thể hiện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm của công dân, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm với tổ chức; thể hiện ý thức rèn luyện sức khỏe tốt để làm việc, năng động và bản lĩnh, luôn sẵn sàng làm việc trong điều kiện môi trường công việc với áp lực cao cùng tinh thần luôn cầu tiến và ham học hỏi.

 
Bảng quảng cáo
TƯ VẤN TUYỂN SINH
Hotline: 08.1875.3636
PHIM GIỚI THIỆU
Đang online: 35 - Hôm nay: 696 - Hôm qua: 5440 - Tuần này: 696 - Tháng này: 116629 - Tổng cộng: 33140621
IP của bạn: 3.239.82.142 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: