Trang chủ Ngành đào Tạo Kế toán KẾ TOÁN (khóa tuyển từ năm 2022)
Kế toán (áp dụng đối với các khóa tuyển sinh sau ngày 01/01/2022)

nganh dao tao - moi

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung:

Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học ngành Kế toán là những người có phẩm chất chính trị và đạo đức; có năng lực vận dụng những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội cũng như kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực kế toán để có thể tham gia tổ chức, thiết kế, điều hành và thực hiện công tác kế toán tại các đơn vị kế toán một cách hiệu quả, phù hợp với những điều kiện làm việc khác nhau; có khả năng làm việc dưới cường độ cao, nghiên cứu khoa học và tự học để nâng cao trình độ cũng như có kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho bản thân và cho người khác trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Mục tiêu cụ thể:

Kiến thức

Vận dụng kiến thức lý thuyết toàn diện và kiến thức thực tế vững chắc để xác định, đề xuất, tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác kế toán tại các đơn vị kế toán;

Kỹ năng

- Thực hiện thành thạo những kỹ năng nghề nghiệp cơ bản trong công tác ở những điều kiện làm việc khác nhau;

- Thể hiện được kỹ năng giao tiếp – cộng tác – làm việc hiệu quả;

Thái độ và năng lực

- Hình thành được năng lực nghiên cứu khoa học và tự học;

- Thể hiện được khả năng làm việc dưới cường độ cao và năng lực hành nghề chuyên nghiệp trên cơ sở tuân thủ những quy định pháp lý và các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp khi thực hiện công tác kế toán trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

- Làm việc tại các bộ phận chức năng như kế toán, kiểm toán, kiểm soát nội bộ, giao dịch, ngân quỹ, thuế, …trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước, tư nhân, có yếu tố nước ngoài hoặc tự khởi nghiệp tạo việc làm.

- Làm nghiên cứu viên tại các viện nghiên cứu hoặc giảng viên tại các cơ sở đào tạo về các lĩnh vực kinh tế, kế toán, kiểm toán,…

- Tiếp tục học tập nâng cao trình độ sau đại học ngành Kế toán hoặc các ngành khác cùng lĩnh vực tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

Chuẩn đầu vào

Đối tượng tuyển sinh

Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo các phương thức tuyển sinh

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo các phương thức tuyển sinh được công khai trong đề án tuyển sinh hoặc các thông báo về tuyển sinh theo quy định hằng năm của Hội đồng tuyển sinh - Trường Đại học Võ Trường Toản (đảm bảo theo quy chế tuyển sinh hiện hành và các văn bản quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Chuẩn đầu ra

Kiến thức

- Vận dụng được kiến thức lý thuyết sâu, rộng và kiến thức thực tế vững chắc về khoa học cơ bản, khoa học xã hội, kinh tế học cũng như kiến thức chuyên sâu thuộc lĩnh vực kế toán trong việc thực hiện công tác kế toán tại các đơn vị;

- Xác định được những quy định pháp lý và các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cần tuân thủ trong lĩnh vực kế toán;

- Sử dụng được kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc (có kết quả đạt kỳ thi chuẩn đầu ra tin học do Nhà trường tổ chức);

- Ứng dụng được kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, quản lý và điều hành để tham gia các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực kế toán tại các đơn vị kế toán và cộng đồng;

Kỹ năng

- Thực hiện thành thạo quy trình tổ chức, thiết kế, điều hành và thực hiện công tác kế toán tại các đơn vị kế toán một cách hiệu quả, khai thác được cơ hội và thách thức để áp dụng phù hợp với những điều kiện thực tế;

- Có thể dẫn dắt, khởi nghiệp để tạo việc làm cho bản thân và cho người khác;

- Có kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế ở những điều kiện làm việc khác nhau một cách hiệu quả;

- Đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm;

- Thể hiện được kỹ năng giao tiếp và phối hợp hiệu quả với các bên liên quan trong quá trình thực hiện công tác trong lĩnh vực kế toán;

- Sử dụng được tối thiểu 01 ngoại ngữ trong giao tiếp và hoạt động chuyên môn, yêu cầu thỏa 01 trong các điều kiện sau đây:

+ Có năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nhà trường.

+ Có kết quả đạt kỳ thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ do Nhà trường tổ chức.

+ Có kết quả đạt các học phần Anh văn do Nhà Trường tổ chức trong chương trình đào tạo.

Năng lực, mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Hình thành được năng lực tự học;

- Hình thành được năng lực nghiên cứu khoa học; tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân;

- Thể hiện được khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm dưới cường độ cao trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm khi tham gia các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực kế toán;

- Thể hiện được khả năng hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định;

- Thể hiện được năng lực lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động.

 
Bảng quảng cáo
TƯ VẤN TUYỂN SINH
Hotline: 08.1875.3636
PHIM GIỚI THIỆU
Đang online: 45 - Hôm nay: 958 - Hôm qua: 5440 - Tuần này: 958 - Tháng này: 116891 - Tổng cộng: 33140883
IP của bạn: 3.239.82.142 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: