Trang chủ Ngành đào Tạo KINH DOANH QUỐC TẾ
Kinh doanh quốc tế

nganh dao tao - moi

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung:

Chương trình đặt trọng tâm đào tạo sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế nắm vững được những kiến thức chuyên sâu về kinh doanh xuất nhập khẩu và kinh doanh quốc tế, về tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh quốc tế, về vai trò và ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế, văn hóa, xã hội và chính trị trong bối cảnh kinh doanh quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh doanh quốc tế có thể hiểu sâu và vận dụng hiệu quả các kiến thức ngành như quản trị thương mại quốc tế, quản trị xuất nhập khẩu, chuỗi cung ứng toàn cầu, đầu tư và thanh toán quốc tế,... để làm việc trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế, xuất nhập khẩu, logistics, bảo hiểm ngoại thương, thanh toán quốc tế tại các tổ chức trong và ngoài nước hay các bạn sinh viên có thể tự tổ chức và điều hành doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu độc lập, và có cơ hội học tiếp các chương trình sau đại học.

Mục tiêu cụ thể:

Kiến thức

Vận dụng các kiến thức chuyên sâu về hoạt động trong các loại hình công ty nói chung, công ty đa quốc gia, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, như: Hoạch định, tổ chức, quản trị các hoạt động kinh doanh quốc tế, chương trình marketing và đầu tư trong các công ty đa quốc gia, vận tải, và bảo hiểm ngoại thương; am hiểu văn hóa đa quốc gia, các loại hình buôn bán quốc tế và đầu tư; có kiến thức về quản lý nhân sự, marketing quốc tế, quản trị chiến lược, kinh doanh quốc tế xuất nhập khẩu và thực hiện giao dịch thương mại điện tử.

Kỹ năng

- Thực hiện thành thạo các kỹ năng thực hành nghề nghiệp: Hoạch định, tổ chức, quản lý các hoạt động liên quan đến ngành kinh doanh quốc tế, hoạt động xuất nhập khẩu các đơn vị, tổ chức của nền kinh tế trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh và bối cảnh hội nhập khu vực và toàn cầu.

- Thể hiện được năng lực học tập, nghiên cứu, phát triển bản thân, linh hoạt, thích nghi với môi trường làm việc thay đổi.

- Thực hiện thành thạo kỹ năng giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm và các kỹ năng mềm khác nhằm thực nghiệm, tìm ra giải pháp giải quyết các vấn đề của ngành, chuyên ngành.

- Vận dụng tốt kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phân tích một cách độc lập.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Thể hiện phẩm chất chính trị tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ pháp luật, có tác phong làm việc khoa học.

- Thể hiện ý thức rèn luyện sức khỏe, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu riêng của nghề, có trách nhiệm.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

- Chuyên viên kinh doanh, quản lý tại các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực trong nền kinh tế: Sản xuất, thương mại, xây dựng, dịch vụ.

- Chuyên viên xuất nhập khẩu; chuyên viên quản trị logistics; chuyên viên quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu và quản trị chuỗi cung ứng trong môi trường toàn cầu và các vị trí chức năng quan trọng khác trong môi trường kinh doanh quốc tế.

- Chuyên gia phân tích và thiết lập các chương trình quản trị rủi ro, quản lý và kinh doanh vốn, hoạt động đầu tư, kinh doanh ngoại hối,… cho doanh nghiệp, tập đoàn thương mại.

- Chuyên gia phân tích, cán bộ cấp trung tại các trung tâm xúc tiến thương mại.

- Công chức, cán bộ thương mại, hải quan các cấp tại các cơ quan tài chính công: Ngân hàng nhà nước, Bộ Công Thương, Sở Công Thương, Tổng cục Hải quan.

- Giảng dạy, nghiên cứu tại các trường đại học, viện kinh tế.

- Đảm nhiệm các vị trí cấp cao như quản lý bộ phận quản lý kinh doanh quốc tế, giám đốc thương mại, giám đốc bộ phận xuất nhập khẩu, giám đốc điều hành.

- Tự khởi nghiệp thành lập các công ty chuyên buôn bán, kinh doanh, hoạt động xuất nhập khẩu,…

- Liên thông với các chương trình nâng cao ở bậc sau đại học của các trường đại học trong nước và quốc tế.

- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học độc lập, tiếp tục học tập nâng cao trình độ sau đại học ngành Kinh doanh quốc tế và các ngành kinh tế khác tại cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

Trình độ ngoại ngữ và tin học

- Ngành Kinh doanh quốc tế yêu cầu chuẩn đầu ra đối với trình độ Ngoại ngữ khi thỏa một trong các điều kiện sau đây:

+ Có trình độ Tiếng Anh tối thiểu B1 (khung tham chiếu Châu Âu) hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ tương đương theo quy định ở khung năng lực ngoại ngữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Có kết quả đạt kỳ thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ do Trường tổ chức.

+ Có kết quả đạt các học phần Tiếng Anh chính quy do Trường tổ chức.

- Ngành Kinh doanh quốc tế yêu cầu chuẩn đầu ra đối với trình độ Tin học khi có kết quả đạt kỳ thi chuẩn đầu ra Tin học do Trường tổ chức.

Chuẩn đầu vào

Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam) thỏa điều kiện dự tuyển theo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo các phương thức xét tuyển

Tùy vào từng phương thức xét tuyển, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, Trường Đại học Võ Trường Toản quy định cụ thể như sau:

- Phương thức 1 (xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc THPT quốc gia): Xét tuyển đối với các thí sinh có điểm xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường Đại học Võ Trường Toản quy định.

- Phương thức 2 (xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở cấp THPT/điểm học bạ): Điểm xét tuyển từ 18,0 điểm trở lên (tổng điểm 03 môn trong tổ hợp xét tuyển sau khi đã cộng các điểm ưu tiên).

- Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, kỳ thi riêng để tuyển sinh của Nhà trường hoặc của các cơ sở giáo dục đại học (các đại học, học viện, trường đại học) tổ chức.

Chuẩn đầu ra

Kiến thức

- Nhận biết, diễn giải và có khả năng vận dụng, đưa vào thực tế các kiến thức căn bản về quản trị và quản trị kinh doanh quốc tế. Nắm vững các kiến thức chuyên sâu về các hoạt động trong các mô hình công ty/doanh nghiệp đa dạng, có chuyên môn liên quan đến các hoạt động giao dịch, hội nhập quốc tế.

- Diễn giải một cách có hệ thống các kiến thức tổng quát về kinh tế vi mô và vĩ mô.

- Nhận biết, diễn giải kiến thức thương mại - giao dịch quốc tế hiện đại, có khả năng vận dụng, đưa vào thực tế nhằm đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Đọc, hiểu, xử lý và phân tích báo cáo hoạt động kinh doanh, báo cáo phân tích vĩ mô, chiến lược kinh doanh, kế hoạch kinh doanh quốc tế của các doanh nghiệp và thâm nhập thị trường quốc tế, báo cáo phân tích vĩ mô của các doanh nghiệp.

Kỹ năng

- Thực hiện thành thạo các phần mềm nghiệp vụ chuyên dụng trong việc phân tích, thống kê kinh tế.

- Thực hiện các nghiên cứu thị trường phục vụ hoạt động lập kế hoạch, tìm kiếm thị trường mới trong bối cảnh thị trường cạnh tranh cao, hội nhập toàn cầu.

- Thể hiện năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể, dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ kinh doanh và quản trị kinh doanh quốc tế đã được đào tạo.

- Thể hiện khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường, phát hiện và giải quyết một số vấn đề phức tạp trong công tác quản trị.

- Vận dụng kỹ năng làm việc nhóm, vận dụng các kỹ năng vào giải quyết các vấn đề phát sinh hiệu quả.

- Vận dụng kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy thực tiễn và các dạng tư duy khác (tư duy biện chứng, phân tích, phán đoán).

- Nhận biết, giải thích và có khả năng vận dụng tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Thể hiện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm của công dân, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm với tổ chức.

- Thể hiện ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, làm việc khoa học.

- Thể hiện phẩm chất đạo đức chính trị - nghề nghiệp, có trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm đối với tổ chức, đơn vị.

- Thể hiện ý thức rèn luyện sức khỏe tốt, phù hợp với hoạt động nghề nghiệp của ngành, chuyên ngành.


 
Bảng quảng cáo
TƯ VẤN TUYỂN SINH
Hotline: 08.1875.3636
PHIM GIỚI THIỆU
THÔNG TIN CHUNG
Khảo sát
Bạn biết đến Trường Đại học Võ Trường Toản từ nguồn thông tin nào?
 
Đang online: 34 - Hôm nay: 779 - Hôm qua: 5440 - Tuần này: 779 - Tháng này: 116712 - Tổng cộng: 33140704
IP của bạn: 3.239.82.142 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: