Trang chủ Tin tức - Sự kiện Tin Tức Thông báo V/v tuyển sinh trình độ đại học, hệ liên thông chính quy năm 2022
Thông báo V/v tuyển sinh trình độ đại học, hệ liên thông chính quy năm 2022

KHULYTHUYET-2022

THÔNG BÁO
V/v tuyển sinh trình độ đại học, hệ liên thông chính quy năm 2022

Trường Đại học Võ Trường Toản thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học,  hệ liên thông chính quy năm 2022 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, PHẠM VI TUYỂN SINH VÀ CHÍNH SÁCH CỘNG ĐIỂM ƯU TIÊN 

1.1. Đối tượng dự tuyển

Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp (TC) hoặc cao đẳng (CĐ) y sĩ hoặc y sĩ đa khoa hoặc y đa khoa và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật.

1.2. Điều kiện dự tuyển

Thí sinh thuộc đối tượng dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định của Trường Đại học Võ Trường Toản và Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) theo quy định Điều 9 của Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

- Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định.

1.3. Phạm vi tuyển sinh

Trường Đại học Võ Trường Toản tuyển sinh trên phạm vi cả nước thuộc ngành, lĩnh vực và hình thức đào tạo theo phương thức tuyển sinh của Nhà trường thông báo. 

1.4. Chính sách cộng điểm ưu tiên

Trường Đại học Võ Trường Toản áp dụng chính sách cộng điểm ưu tiên theo đối tượng và cộng điểm ưu tiên theo khu vực dựa trên Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT.

II. NGÀNH TUYỂN SINH

- Tên trường: Trường Đại học Võ Trường Toản.

- Mã trường: VTT.

- Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển cùng lúc nhiều phương thức xét tuyển (XT) để tăng cơ hội trúng tuyển, cụ thể như sau:

TT Mã ngành xét tuyển Tên ngành xét tuyển Mã phương thức XT Tên phương thức xét tuyển Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp xét tuyển
1 7720101LT Y khoa (liên thông) 100 [100] Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 7 [B00] Toán - Sinh - Hóa
[A02] Toán - Sinh - Lý
[B03] Toán - Sinh - Văn
[D08] Toán - Sinh - Tiếng Anh
2 7720101LT Y khoa (liên thông) 101 [101] Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT (hoặc THPT quốc gia) 5 [B00] Toán - Sinh - Hóa
[A02] Toán - Sinh - Lý
[B03] Toán - Sinh - Văn
[D08] Toán - Sinh - Tiếng Anh
3 7720101LT Y khoa (liên thông) 200 [200] Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) 150 [B00] Toán - Sinh - Hóa
[A02] Toán - Sinh - Lý
[B03] Toán - Sinh - Văn
[D08] Toán - Sinh - Tiếng Anh
4 7720101LT Y khoa (liên thông) 407 [407] Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả học tập cấp THPT để xét tuyển 5 [B00] Toán - Sinh - Hóa
[A02] Toán - Sinh - Lý
[B03] Toán - Sinh - Văn
[D08] Toán - Sinh - Tiếng Anh
5 7720101LT Y khoa (liên thông) 415 [415] Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển 5 [D08] Toán - Sinh - Tiếng Anh

III. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN VÀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Điểm xét tuyển giữa các tổ hợp trong một ngành là như nhau. Nhà trường không áp dụng thêm tiêu chí phụ trong xét tuyển. Trong quá trình tổ chức tuyển sinh, Hội đồng Tuyển sinh Trường có thể điều chỉnh chỉ tiêu xét tuyển giữa các phương thức trong cùng một ngành và thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nhằm phù hợp với tình hình thực tế. Hội đồng Tuyển sinh Trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển và hồ sơ đăng ký nhập học của thí sinh cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu cần tuyển. Các thông tin tuyển sinh được đăng tải công khai trên website của Trường (www.vttu.edu.vn). Thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển ngành Y khoa (hệ liên thông chính quy) tại Trường Đại học Võ Trường Toản có thể xét tuyển theo 1 trong 5 phương thức hoặc có thể đăng ký xét tuyển đồng thời cùng lúc nhiều phương thức để tăng cơ hội trúng tuyển. Cụ thể:

3.1. Phương thức xét tuyển mã 100: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

- Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT thuộc cùng 1 tổ hợp, cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng nếu có.

- Xét tuyển đối với các thí sinh có điểm xét tuyển đạt từ ngưỡng đầu vào trở lên theo quy định của Bộ GD&ĐT.

3.2. Phương thức xét tuyển mã 101: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT (hoặc THPT quốc gia)

- Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT (hoặc THPT quốc gia) thuộc cùng 1 tổ hợp, cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng nếu có. Trong đó, thí sinh được sử dụng ít nhất 1 môn dùng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (các môn còn lại sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc THPT quốc gia các năm trước) để xét tuyển hoặc thí sinh chỉ sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT (hoặc THPT quốc gia) các năm trước để xét tuyển.

- Xét tuyển đối với các thí sinh có điểm xét tuyển đạt từ ngưỡng đầu vào trở lên theo quy định của Bộ GD&ĐT.

3.3. Phương thức xét tuyển mã 200: Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)

- Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn học xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở cấp THPT (điểm học bạ) thuộc tổ hợp xét tuyển, cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng nếu có và được làm tròn đến một chữ số thập phân (điểm môn học sử dụng để xét tuyển là điểm trung bình môn học cả năm hoặc từng học kỳ (HK1 hoặc HK2) của lớp 12 (hoặc lớp 11 hoặc lớp 10).

- Xét tuyển đối với các thí sinh có điểm xét tuyển từ bằng hoặc cao hơn mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển của Trường Đại học Võ Trường Toản quy định, đồng thời thí sinh chỉ cần đạt một trong các tiêu chí sau đây:

+ Học lực lớp 12 đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo.

+ Hoặc tốt nghiệp trình độ TC, hoặc trình độ CĐ đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo.

+ Hoặc tốt nghiệp trình độ TC, hoặc trình độ CĐ đạt loại từ giỏi trở lên.

+ Hoặc học lực lớp 12 đạt loại từ giỏi trở lên.

+ Hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT đạt từ 8,0 trở lên.

+ Hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.

+ Hoặc tốt nghiệp THPT loại từ giỏi trở lên.

3.4. Phương thức xét tuyển mã 407: Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả học tập cấp THPT để xét tuyển

- Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn xét tuyển thuộc cùng 1 tổ hợp cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng nếu có. Trong đó, thí sinh được đăng ký chọn một (hoặc hai) môn sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT (hoặc THPT quốc gia) kết hợp với hai (hoặc một) môn còn lại sử dụng kết quả học tập cấp THPT (điểm học bạ) để xét tuyển. Môn sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT thí sinh được sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT (THPT quốc gia) các năm trước để xét tuyển. Điểm môn học sử dụng kết quả học tập cấp THPT (điểm học bạ) để xét tuyển là điểm trung bình môn học cả năm hoặc từng học kỳ (HK1 hoặc HK2) của lớp 12 (hoặc lớp 11 hoặc lớp 10).

- Xét tuyển đối với các thí sinh có điểm xét tuyển (môn sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT và môn sử dụng kết quả học tập cấp THPT) đạt từ ngưỡng đầu vào trở lên theo quy định của Trường Đại học Võ Trường Toản và Bộ GD&ĐT.

3.5. Phương thức xét tuyển mã 415: Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển

- Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn xét tuyển thuộc cùng 1 tổ hợp (sau khi đã cộng các điểm ưu tiên nếu có). Trong đó, thí sinh được đăng ký chọn hai môn sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT (hoặc THPT quốc gia) kết hợp với điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển (xem chi tiết điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ).

- Xét tuyển đối với các thí sinh có điểm xét tuyển đạt từ ngưỡng đầu vào trở lên theo quy định của Bộ GD&ĐT.

3.6. Các thông tin cần thiết khác

- Trường Đại học Võ Trường Toản có sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn Ngoại ngữ để xét tuyển và thí sinh được miễn thi bài thi Ngoại ngữ được tính 10 điểm cho bài thi này để xét tuyển.

- Trường hợp thí sinh không đăng ký sử dụng quyền được miễn thi bài thi Ngoại ngữ nhưng thí sinh có một trong các Chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ và đạt mức điểm tối thiểu theo bảng dưới đây sẽ được quy đổi điểm sang môn Tiếng Anh trong các tổ hợp xét tuyển năm 2022, cụ thể như sau:

STT Chứng chỉ đạt yêu cầu tối thiểu Đơn vị cấp chứng chỉ Mức điểm quy đổi
1 - TOEFL ITP 450 điểm
- TOEFL iBT 45 điểm
Educational Testing Service (ETS) Thí sinh có một trong các Chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ và đạt yêu cầu tối thiểu thì điểm quy đổi Chứng chỉ ngoại ngữ sang môn Tiếng Anh trong các tổ hợp xét tuyển năm 2022 là: 10 điểm.
2 IELTS 4.0 điểm - British Council (BC)
- International Development Program (IDP)
3 TOEIC 450 điểm IIG Việt Nam
4 Chứng chỉ Tiếng Anh B1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam Thuộc một trong các đơn vị được Bộ GD&ĐT cho phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ.

 

- Trong quá trình xét tuyển và khi thí sinh đang theo học, Nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra hồ sơ xét tuyển của thí sinh. Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin đăng ký. Nhà trường có quyền từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin.

IV. HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

4.1. Phương thức xét tuyển mã 100: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 

Thí sinh đăng ký và xử lý nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT:

- Từ ngày 22/7/2022 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2022: Thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

- Từ ngày 21/8/2022 đến 17 giờ 00 ngày 28/8/2022: Thí sinh phải xác nhận số lượng, thứ tự nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống đồng thời nộp lệ phí xét tuyển. Khi thí sinh chưa xác nhận số lượng, thứ tự nguyện vọng hoặc chưa nộp lệ phí xét tuyển thì Hệ thống chưa chấp nhận việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển của thí sinh.

4.2. Các phương thức xét tuyển khác (áp dụng cho phương thức xét tuyển mã: 101, 200, 407 và 415)

Thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức mã 101 (xét kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc THPT quốc gia), phương thức mã 200 (Xét học bạ), phương thức mã 407 (Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả học tập cấp THPT để xét tuyển), phương thức 415 (Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển) cần thực hiện đầy đủ theo 2 bước sau:

- Bước 1: Nộp hồ sơ xét tuyển về Trường Đại học Võ Trường Toản: trước 17 giờ 00 ngày 20/8/2022. Địa điểm nhận hồ sơ: Trực tiếp tại Trường Đại học Võ Trường Toản hoặc nhận thông qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh (thí sinh gửi đến Trung tâm Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Trường Đại học Võ Trường Toản. Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Hotline: 08.1875.3636).

- Bước 2: Đăng ký và xử lý nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT:

+ Từ ngày 22/7/2022 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2022 (áp dụng đối với mã phương thức 100, 101, 200, 407, 415): Thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia. 

+ Từ ngày 21/8/2022 đến 17 giờ 00 ngày 28/8/2022: Thí sinh phải xác nhận số lượng, thứ tự nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống đồng thời nộp lệ phí xét tuyển. Khi thí sinh chưa xác nhận số lượng, thứ tự nguyện vọng hoặc chưa nộp lệ phí xét tuyển thì Hệ thống chưa chấp nhận việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển của thí sinh. 

Lưu ý: Thí sinh cần nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển về Trường Đại học Võ Trường Toản và đồng thời đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống theo thời gian quy định để được xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.

4.3. Đăng ký xét tuyển sớm 

- Phương thức tuyển sinh áp dụng: Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ), mã phương thức 200.

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: trước ngày 15/7/2022.

- Cách đăng ký xét tuyển: Thí sinh phải nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển về Trường Đại học Võ Trường Toản (trước ngày 15/7/2022), đồng thời thí sinh phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Trường Đại học Võ Trường Toản trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia theo thời gian quy định của Bộ GD&ĐT (từ ngày 22/7/2022 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2022). 

- Thông tin lưu ý đối với thí sinh đăng ký xét tuyển sớm:

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển sớm sẽ được Hội đồng tuyển sinh Trường thông báo kết quả đủ điều kiện trúng tuyển (dự kiến) trước 17 giờ 00 ngày 21/7/2022 trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung.

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển sớm đã được Hội đồng tuyển sinh Trường thông báo đủ điều kiện trúng tuyển thì phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển (nên ưu tiên đăng ký nguyện vọng 1) vào Trường Đại học Võ Trường Toản trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia theo kế hoạch và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT (từ ngày 22/7/2022 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2022) để được công nhận kết quả trúng tuyển (phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống vào Trường Đại học Võ Trường Toản để được xét tuyển theo quy định). 

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Hồ sơ đăng ký xét tuyển tại Trường Đại học Võ Trường Toản gồm:  

(1) Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu);

(2) Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (bản sao có chứng thực);

(3) Học bạ cấp THPT (bản sao có chứng thực);

(4) Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao có chứng thực);

(5) Bằng tốt nghiệp TC hoặc CĐ (bản sao có chứng thực);

(6) Bảng điểm toàn khóa trình độ TC hoặc CĐ (bản sao có chứng thực);

(7) Đơn xác nhận thâm niên công tác nếu có (theo mẫu);

(8) Thí sinh xét tuyển theo mã phương thức 101 hoặc 407 hoặc 415 nộp Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc THPT quốc gia (bản sao có chứng thực);

(9) Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

(10) Lệ phí xét tuyển (thí sinh nộp theo hướng dẫn sau):

  • Phương thức xét tuyển mã 100: Lệ phí đăng ký xét tuyển 20.000 đồng/nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn chung của Bộ GD&ĐT.
  • · Phương thức xét tuyển 101, 200, 407, 415: Lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000 đồng/nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển về Trường Đại học Võ Trường Toản: qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trường Đại học Võ Trường Toản hoặc chuyển khoản qua ngân hàng qua tên tài khoản là TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN (ghi chính xác tên chủ tài khoản), số tài khoản 0111.000.303.273 tại Ngân hàng Vietcombank - CN Cần Thơ (Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Cần Thơ). Thí sinh cần ghi đầy đủ nội dung khi chuyển khoản gồm: Họ tên thí sinh, số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, ngành, mã phương thức xét tuyển, số điện thoại liên hệ. 

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Để biết thêm thông tin chi tiết thí sinh và phụ huynh vui lòng liên hệ:

Trung tâm Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Trường Đại học Võ Trường Toản 

Quốc lộ 1A, Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang 

Website: www.vttu.edu.vn - Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Điện thoại (giờ hành chính): 0293.3953.222 - 0293.3953.666 - Hotline: 08.1875.3636

 
Bảng quảng cáo
TƯ VẤN TUYỂN SINH
Hotline: 08.1875.3636
PHIM GIỚI THIỆU
THÔNG TIN CHUNG
Đang online: 47 - Hôm nay: 828 - Hôm qua: 5440 - Tuần này: 828 - Tháng này: 116761 - Tổng cộng: 33140753
IP của bạn: 3.239.82.142 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: