Trang chủ Tổ Chức Các khoa đào tạo Khoa Giáo dục Chính trị & Quốc phòng
Khoa Giáo dục Chính trị và Quốc phòng

KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VÀ QUỐC PHÒNG

Khoa Giáo dục Chính trị và Quốc phòng được thành lập theo Quyết định số 18/QĐ-HĐQT-TCHC ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng Quản trị Trường Đại học Võ Trường Toản, là đơn vị trực thuộc của Trường Đại học Võ Trường Toản.

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Khoa Giáo dục Chính trị và Quốc phòng có nhiệm vụ thực hiện quản lý tổ chức học tập, rèn luyện toàn diện sinh viên theo quy địn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Xây dựng kế hoạch giáo dục hàng năm và giai đoạn theo quy định;

b) Phối hợp tổ chức học tập, rèn luyện phù hợp với kế hoạch đào tạo của Trường;

c) Phối hợp tổ chức dạy học, kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, cấp chứng chỉ cho sinh viên theo Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập học phần giáo dục quốc phòng - an ninh;

d) Tổ chức nghiên cứu khoa học sư phạm quân sự, đổi mới phương pháp giảng dạy; biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo về giáo dục quốc phòng - an ninh;

e) Tham mưu thực hiện bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ sự phạm cho giảng viên, cán bộ quản lý;

f) Đảm bảo tốt các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, học tập, rèn luyện của sinh viên;

g) Tham mưu cho lãnh đạo trường về công tác quốc phòng, quân sự theo quy định của cơ quan quân sự địa phương và hướng dẫn của bộ chủ quản.


KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VÀ QUỐC PHÒNG

Địa chỉ: Khu BC – Trường Đại học Võ Trường Toản

Quốc lộ 1A. Tân Phú Thạnh. Châu Thành A. Hậu Giang

 
Bảng quảng cáo
TƯ VẤN TUYỂN SINH
Hotline: 08.1875.3636
PHIM GIỚI THIỆU
KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
Đang online: 39 - Hôm nay: 939 - Hôm qua: 5440 - Tuần này: 939 - Tháng này: 116872 - Tổng cộng: 33140864
IP của bạn: 3.239.82.142 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: