CƠ SỞ DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN THƯ VIỆN

Springer Link là một trong những CSDL điện tử trực tuyến hàng đầu thế giới chuyên cung cấp truy cập đến các nguồn thông tin điện tử chất lượng cao với hơn 3.460 tạp chí, hơn 170 tài liệu tham khảo điện tử, hơn 4 triệu chương sách điện tử,… tổng cộng với hơn 10 triệu dữ liệu đóng góp. Bạn đọc có thể xem tạp chí toàn văn từ năm 1997 đến nay và sách toàn văn từ năm 2005 đến nay thuộc tất cả các chủ đề: Khoa học máy tính, khoa học kỹ thuật, khoa học đời sống, kinh tế, môi trường, luật, tâm lý học,…

Nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn học liệu phục vụ giảng dạy và nghiên cứu, Thư viện Trường Đại học Võ Trường Toản đã làm việc với Trung tâm Học liệu - Đại học Cần Thơ để được hỗ trợ, chia sẻ tài liệu số của Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ. Thư viện xin trân trọng giới thiệu nguồn dữ liệu này đến Quý bạn đọc để sử dụng.

                                                                                                                                                                                                                                                                      
Truy cập Tài liệu hướng dẫn
Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến (Vietnam Journals Online- VJOL) là một cơ sở dữ liệu cho phép độc giả tiếp cận tri thức khoa học được xuất bản tại Việt Nam và nâng cao hiểu biết của thế giới về nền học thuật của Việt Nam. Hiện có 147 tạp chí khoa học Việt Nam đăng ký tham gia, đăng tải dữ liệu toàn văn dưới định dạng PDF trên website VJOL.
                                                                                                                                                                                                                                                                      
Truy cập Tài liệu hướng dẫn

DOAB (Directory of Open Access Books) là một cơ sở dữ liệu mở, cung cấp truy cập đến gần 17.000 ebook thuộc nhiều lĩnh vực như: Kinh doanh & Kinh tế, Ngôn ngữ & Văn học, Toán & Thống kê, Khoa học xã hội, Công nghệ & Kỹ thuật,… của hơn 300 nhà xuất bản trên thế giới. Phần lớn các tài liệu trên CSDL này đều có giấy phép mở, được phép tải về không giới hạn

                                                                                                                                                                                                                                                                      
Truy cập Tài liệu hướng dẫn

DOAJ là địa chỉ trực tuyến chỉ mục và cung cấp quyền truy cập tới các tạp chí truy cập mở được bình duyệt, có chất lượng cao. DOAL được thành lập dưới sự bảo trợ của trường Đại học LUND (Thuỵ Điển), Thư viện Quốc gia Thuỵ Điển và INASP (Mạng lưới quốc tế cho phép tìm kiếm các xuất bản phẩm khoa học). Hiện nay, DOAL có 9.436 tạp chí truy cập mở bao quát tất cả các chủ đề thuộc nhiều lĩnh vực khoa học, công nghệ, y học, khoa học xã hội và nhân văn... bằng nhiều ngôn ngữ thuộc 126 quốc gia với trên 2,5 triệu bài nghiên cứu.

                                                                                                                                                                                                                                                                      
Truy cập Tài liệu hướng dẫn

ETDs (Global Electronic Thesis and Dissertation Search - Tìm kiếm luận án, luận văn điện tử toàn cầu) là cổng thông tin trung tâm cho phép tìm kiếm và xác định 4.193.522 luận án, luận văn điện tử từ các trường đại học trên toàn thế giới. Sau khi tìm kiếm được luận án, luận văn phù hợp, ngời dùng có thể truy cập đến tài liệu gốc.

                                                                                                                                                                                                                                                                      
Truy cập Tài liệu hướng dẫn

Bioline International là CSDL phi lợi nhuận cung cấp quyền truy cập tới các tạp chí nghiên cứu chất lượng được xuất bản ở các nước đang phát triển trên các lĩnh vực:  y học nhiệt đới, bệnh truyền nhiễm, dịch tễ, các bệnh mới xuất hiện, đa dạng sinh học, môi trường, bảo tồn và phát triển quốc tế.

                                                                                                                                                                                                                                                                      
Truy cập Tài liệu hướng dẫn

SAGE Open là xuất bản phẩm cho truy cập miễn phí từ Nhà xuất bản SAGE. Xuất bản phẩm này bao gồm các bài viết đã được các chuyên gia thẩm định và cho truy cập dưới hình thức mở. Các chủ đề của tạp chí bao gồm: Sức khỏe, KHXH & NV, Giao tiếp, Khoa học máy tính, Tội phạm học, Khoa học Kinh tế, Giáo dục, Địa lý, Quản lý Thông tin, Quản lý, Khoa học Chính trị, Tâm lý học, Xã hội học, Phương pháp Nghiên cứu KH, Nghiên cứu đô thị, v.v.

                                                                                                                                                                                                                                                                      
Truy cập Tài liệu hướng dẫn

WB (Ngân hàng Thế giới) là kho tài liệu được xuất bản bởi Ngân hàng Thế giới. Cung cấp tất cả sách báo, tạp chí và văn bảo dự thảo của World Bank được phát hành từ những năm 1990 với 28 chủ đề chính liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo. WB elibrary là nguồn cung cấp tài liệu quan trọng, tiện dụng phù hợp cho nhu cầu đặc trưng của các thư viện, những người nghiên cứu và các tổ chức học thuật.

                                                                                                                                                                                                                                                                      
Truy cập Tài liệu hướng dẫn