GIỚI THIỆU CHUNG

Trường Đại học Võ Trường Toản trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhiệm vụ chính của Nhà trường là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có trí tuệ, bản lĩnh, sáng tạo cho vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung. Trường Đại học Võ Trường Toản hướng đến xây dựng mẫu hình trường Đại học hiện đại, mang tầm vóc quốc tế về quy mô và chất lượng.


Thư viện Đại học Võ Trường Toản trực thuộc Trường Đại học Võ Trường Toản được thành lập và chính thức đi vào hoạt động theo Quyết định số 114/QĐ-ĐHQT-TC ngày 5 tháng 10 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản. Cho đến nay Thư viện trường đã có một bề dày hơn 15 năm phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy, học tập, tham khảo của giảng viên, nhân viên và sinh viên của Nhà trường.


Thư viện đang tiếp tục đẩy nhanh tốc độ phát triển đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của người dùng, đang áp dụng các hình thức dịch vụ tiên tiến, hiện đại nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dùng tiếp cận tài liệu để học tập, nghiên cứu.

TIỆN ÍCH THƯ VIỆN

CƠ SỞ VẬT CHẤT


Xem thêm: Cơ sở vật chất  của Thư viện VTTU