Để nguồn tài liệu của Thư viện ngày càng có chất lượng, phục vụ đúng nhu cầu nghiên cứu của cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường. Thư viện Trường Đại học Võ Trường Toản rất mong nhận được yêu cầu bổ sung tài liệu của các bạn nhằm giúp cho nguồn tài nguyên của Thư viện ngày càng phong phú đa dạng hơn, đáp ứng được hầu hết yêu cầu của các đối tượng bạn đọc

         Trước khi bắt đầu đề nghị bổ sung tài liệu bạn vui lòng tìm kiếm tài liệu thêm một lần nữa trong Tra cứu Opac, sau đó điền vào Form bên dưới.